Quảng cáo

Các đơn vị có nhu cầu quảng cáo trên Tạp chí xin liên hệ:

Tạp chí Kinh tế và Phát triển
# 208 Nhà 14, Đại học KTQD - 207 Giải Phóng, Hà Nội
Tel: 04.36284875 - Fax: 04. 36284875
Email: toasoan@ktpt.edu.vn